Güncel / Siyaset

Osmanlı’da Yılbaşı Kutlamaları Nasıldı?

Çam ağacı süslemek......
Osmanlı’da Yılbaşı Kutlamaları Nasıldı? Yılbaşında çam ağacı süsleniyor muydu?

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yılbaşı Kutlamaları Nasıldı? Yılbaşında çam ağacı süsleniyor muydu?

Osmanlı döneminde miladi takvim yerine hicri takvim kullanılıyordu, yılbaşı kutlamaları da hicri takvime göre yapılıyordu. Osmanlı döneminde hicri yılbaşı olması nedeniyle Muharrem ayında padişahlar, ”Muharremiye” adı verilen hediyeler dağıtırlardı.

Osmanlı’da ilk yılbaşı kutlaması ne zaman yapıldı?

Vakanüvis Ahmet Lütfi Efendi‘nin kayıtlarına göre Osmanlı’da ilk yılbaşı Lale devri padişahı 3. Ahmet döneminde kutlanmıştır.  Örneğin 1 Muharrem 1129 (17 Aralık 1716) tarihinde yeni yıl tebriki için şu beyit yazılıdır :

“Yazıldı hame-ı kudretle çarha bu tarih Mübârek ola şâhinşâha Mâh-ı sâl-ı cedîd’

KAYNAK: (H.İpekten-M. Özergin, “Sultan Ahmed III. Devri Hâdiselerine Aid Tarih Manzumeleri”, İÜEF.Tarih Dergisi, X/14 1959 s. 138)

Batı gelenekleri ile de (miladi takvime göre) ilk kez II. Mahmud zamanında yılbaşı kutlandı. 1829’da, İngiliz elçisinin Haliç’te büyük bir gemide düzenlediği balonun davetlileri arasında Serasker Hüsrev Paşa gibi  Osmanlı devlet ileri gelenleri de vardı.
Ertesi gün Kazasker Yahya paşa, Hüsrev paşaya gecenin nasıl olduğunu sorar. Hüsrev paşa,  ”kafir işiydi ama sarayın emri gereği katılmaya mecbur kaldık işte, çatal bıçak gibi mekruh şeyler de kullandık” diye anlatır ama sultan II. Mahmud’a baloyu öve öve bitiremez. Hatta elmaslı çatal bıçak takımı yaptırarak hediye etmiştir.
 
 
1856’da ise Sultan Abdülmecid Fransız elçisinin düzenlediği baloya katıldı.

Osmanlıda yılbaşı kutlamaları; Muharremiye

Osmanlı’da Yılbaşı Kutlamaları Nasıldı? Yılbaşında çam ağacı süsleniyor muydu? osmal da yilbasi kutlamalari

1292 yılı için Babıali Buhari-i Şerif Hocası Müderris İbrahim Refet’in sultan Abdülaziz’e yazdığı kaside

 

Yukarıda padişaha yazılan yılbaşı beyitleri dışında yılbaşında bürokratlar, paşalar ve bazı itibar sahibi sivillerin padişahın gözüne girmek ve ödüllendirilmek için hediyeler verdiği bilinmektedir. Vakanüvis Lütfi efendi 1249 yılında padişaha yılbaşında hediyeler takdim edildiğini şöyle anlatmaktadır :

“ …beher sene Muharremü’l-haram duhûlünde ba’zı şuarâ li ecli’t-tebrik tevârih-i manzûme takdîmiyle tanzîm-i merâsîm-i ubûdiyyet eyledikleri …”(Ahmed Lûtfî Efendi, Vak’anüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, 4-5, Aktaran Yücel Demirel, İstanbul 1999, s.768)

Kendisine sunulan övgü dolu beyitlere ve hediyelere karşı padişahta kendisini ziyaret edenlere bir miktar para ve çeşitli hediyeler verirdi. İşte padişahın hicri yılbaşlarında dağıttığı bu hediyelere ”Muharremiye” denirdi.

Çam ağacı süslemek

Muharremiye dışında Osmanlı’da çam süsleme geleneği de yüzyıllar boyunca devam etmiştir.  Osmanlı’da noel ağacının karşılığı nahıldır.  Gelin ve sünnet alaylarında, balmumundan hayvan, yemiş, çiçek figürleri, değerli taşlar, altın ve gümüş yapraklar, ipek mendiller ile çam ağaçları süslenirdi. Nahılların biçimi erkeklik gücünü, üzerlerindeki yemişler gelinin doğurganlığını süslemeler ise nahıl sahibinin zenginliğini simgelerdi.

Osmanlı’da Yılbaşı Kutlamaları Nasıldı? Yılbaşında çam ağacı süsleniyor muydu? osmanlida cam agaci suslemek

II. Ahmed’in şehzadelerinin sünnet düğününün anlatıldığı aynı zamanda 18. yüzyılın tüm esnaf loncaları ve eğlencelerini de belgeleyen Surname-i Vehbi’de Levni’nin çizdiği nahıllar

 

 

kaynak: http://www.millibirlikhaber.com/osmanlida-yilbasi-kutlamalari-nasildi.html/

kaynak biliyomuydun.comBu haber 04.01.2017 14:04:48 tarihinde eklenmiştir. Toplam okunma sayısı :


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Okuyucu YorumlarıHaber Gezintisi

 • AKP İl Binası yakınlarında bir patlama sesi daha duyuldu.

 • Varlık Şirketleri Vatandaşları Adeta Canından Bezdirdi

 • siz yeterki sevişip çocuk yapın biz size bakarız

 • Satışa Çıkarılmış 4 Çocuğun

 • velilerin imam hatip için verdiği mücadele

 • 21 adamı baltayla öldüren ilk kadın kabadayı Baltalı Hano

 • Taksim'de olağanüstü güvenlik alarmı

 • ‘Beni rezil rüsva eyledin

 • KESİNTİSİZ DEVRİM TEORİSİ

 • Atataürk’e hakaret suçundan yargılanmış

 • En azından hala vaktin varken!

 • George Carlin’in, eşinin ölümünden sonra yazdığı “Zaman paradoksu” … Okunmalı …

 • Bir zamanlar bi Yugoslavya vardı. Referanduma gitti, sonra ne oldu biliyor musun?

 • İşte insanlığın canlılığa ne denli yabancılaşabildiğinin ve bencilliğinin en açık örneklerinden

 • mirofonu yok ne oldu acaba bizde merak ediyoruz

 • Ortadoğulular’dan Niçin Nefret Ediyorum

 • 2016 Yılının En Beğenilen Duvar Yazıları

 • Raflardan kaldırılıyor..

Benzer Haberler